Laboral

"I finalment a mitjan el 2014 neix Laboxen i Gestió, filial que cobrirà tot àmbit de l'assessorament laboral ... proveint de les tres eines necessàries per a tota empresa."

  • La confecció dels contractes de treball, pròrrogues i renovacions i la comunicació dels mateixos, així com el plantejament de la millor opció contractual a realitzar, estudiant les diferents modalitats i possibles subvencions i bonificacions. Preavís amb suficient antelació del venciment dels contractes.
  • L'aplicació i actualització de Convenis i normes laborals.
  • Tràmits ERE.
  • Tràmits 'Pagament únic' de la desocupació per a la creació de noves empreses.
  • Realitzem els rebuts salarials i nómines d'acord amb les seves instruccions i a la normativa sectorial específica aplicable.
  • El càlcul i confecció de liquidacions i 'quitances', en els casos de baixa dels treballadors.
  • En col·laboració amb els nostres socis experts en prevenci´ de riscos laborals realitzem un servei de consultoria i assessoria laboral de la seva situació.
  • Tramitem i preparem els butlletins de cotitzaci6oacute; a la Seguretat Social, les altes, les baixes, variacions de dades dels treballadors. Ens encarreguem de gestionar i tramitar els parts d'alta i baixa mèdica de AT i EP, així com els parts de confirmació.
  • Realitzem les declaracions trimestrals d'IRPF mod. 110 i Declaració Anual mod. 190, i els Certificats de retencions i comunicació de dades al pagador.
  • Altres tràmits.... Vides laborals, certificats d'estar al corrent de pagament, tràmits en recaptació i ajornaments, contractes i retribucions a directius.